BÒ HÚC

Bò húc

Giá: 15,000 Đ
Đi làm mệt, uống lo bò húc là khỏe iền.
Bò húc quán em bán là bò Thái, nắp màu đỏ.